Szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla dynamicznego rozwoju i sukcesu firm, działających w każdej dziedzinie.

Zaściankowe myślenie sceptycznych przedsiębiorców, że to zbędny koszt mija się z realiami.
Tworząc listę najbardziej istotnych korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji pracowników na pierwszym miejscu winno się znaleźć ;

Zwiększenie produktywności ;

Dokształcanie kadry pracowniczej, przede wszystkim przynosi korzyści firmie.
Rozszerzanie kwalifikacji podnosi nie tylko profesjonalizm, ale też  jakoś oraz efektywność wykonywanej pracy. Dobrze wyszkolony pracownik potrafi posługiwać się swoimi narzędziami pracy, co może zwiększyć nie tylko ilość i  jakość wykonywanej pracy jak i również zminimalizować popełnianie błędów.
Inwestując w pracowników firmy nie tylko zyskujemy lojalność, ale i redukujemy koszty związane z rekrutacją czy wdrażaniem nowych pracowników.

Zadowolenie pracowników ;

Szkolenia i wszelkie inne formy podnoszenie kwalifikacji, zwiększają również morale pracowników.
Może to wpłynąć pozytywnie na ich zaangażowanie w życie firmy, oraz zwiększa poziom zaufania i uznania dla  pracodawcy. Pracownik w którego się inwestuje, bardziej utożsamia się ze swoim miejscem pracy, co za tym idzie czuje się doceniony i usatysfakcjonowany. Staje się integralną częścią firmy.

Fluktuacja kadr ;

Szkolenia personelu mogą mieć dodatkowo znaczenie w procesie fluktuacji kadr. Dokształcanie i przekwalifikowanie stanowią dobrą alternatywę dla wymiany kadr w firmie, czyli zwolnień i rekrutacji nowych pracowników.  Trzeba podkreślić, że bardziej ekonomicznym ruchem jest podszkolenie będącego już pracownika firmy, niżeli zatrudnienie i wdrażanie nowego pracownika co niekiedy wiąże się z długim czasem poznawania specyfiki pracy, co za tym idzie z dodatkowymi kosztami.

Taki proces działania może zapobiec również odejściom personelu z pracy, co z kolei obniża koszty zwolnień. Szkolenia i jakiekolwiek inwestycje w pracownika są sygnałem ze strony firmy, że oferuje mu rozbudowanie umiejętności, ponieważ wiąże z nim swoją przyszłość.

Korzyści płynące ze szkoleń wywierają wpływ na wiele rzeczy jak i również na wizerunek i funkcjonowanie firmy na rynku, w jej otoczeniu społecznym. Poprzez inwestowanie w pracowników firma może także zwiększyć swoją wartość oraz konkurencyjność. Jest to niezwykle ważnym i wartościowym atutem w dzisiejszych czasach, kiedy stan wiedzy praktycznie w każdej dziedzinie biznesu zmienia się w błyskawicznym tempie i niełatwo być liderem.