Stawianie na rozwój i szkolenie pracowników jest za równo korzystną jak i ryzykowną inwestycją. Z organizacją szkoleń wiążę się znaczny nakład finansowy, który w przypadku nieefektywnych szkoleń nie przekłada się na korzyści w postaci wyższej wydajności pracowników. Aby szkolenie można było uznać za efektywne wymaga ono, dokładnej analizy, sporządzenia rzetelnego planu oraz odpowiedniej organizacji.

Cel szkolenia

Podstawą sukcesu organizowanego szkolenia jest precyzyjne określenie jego celu oraz stworzenie dostosowanego do jego potrzeb planu. W przypadku gdy ten krok zostaje pominięty z góry narażamy nasze działania na niepowodzenie, ponieważ poddajemy je na zupełną przypadkowość. Dzięki odpowiedniej organizacji i stworzeniu planu działania możemy w odpowiedni sposób dobrać uczestników, miejsce szkolenia, termin oraz metody szkoleniowe.

Dobór uczestników

Dobór uczestników jest istotnym elementem, ponieważ powinni być dobierani na podstawie wspólnych doświadczeń i umiejętności. W przypadku gdy różnica między uczestnikami jest zbyt duża ciężko jest ustalić optymalny dla wszystkich poziom szkolenia. Nawet najbardziej doświadczony trener może nie być w stanie zaangażować wszystkich uczestników do współpracy. Dzięki przemyślanemu doborowi szkolenie przebiega sprawnie i co najważniejsze zwiększamy szansę na to aby zakończyło się sukcesem.

Termin

Termin szkolenia również jest istotnym aspektem podczas organizacji szkolenia. Ważne, żeby był dostosowany do potrzeb grupy oraz nie kolidował z innymi zobowiązaniami pracowników. Faktem jest, że w przypadku licznej grupy osób niemożliwe jest aby ustalić jeden odpowiadający wszystkim termin. Jednymi z najbardziej nietrafionych terminów w jakim można przeprowadzić szkolenie są to dni wolne od pracy lub długie weekendy.

Miejsce szkolenia

Jeśli mamy określony cel szkolenia, odpowiednio dobranych uczestników i ustalony termin pozostaje ustalić miejsce, w którym się odbędzie. Warto, aby miejsce organizacji szkolenia znajdowało się w dogodnej lokalizacji po to, aby dojazd nie sprawiał kłopotu uczestnikom. Ponadto warto upewnić się, że wybrana przez Państwa sala szkoleniowa będzie spełniać wymagane standardy. Nasze centrum konferencyjne i-view Meetings oferuje atrakcyjne, przystosowane do organizacji szkoleń wnętrza znajdujące się w samym centrum Warszawy. Dodatkowo dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu ofertę z uwzględnieniem wszelkich Państwa potrzeb.