Fundamentem dobrych relacji jest wzajemny szacunek.

I to nim właśnie, powinniśmy kierować się zawierając nowe znajomości, oraz pielęgnując te już zawarte. W relacjach biznesowych nie możemy pozwolić sobie, na nieposzanowanie drugiego człowieka. Nasza kultura osobista wobec innych jest naszą wizytówką i zostaje przekazywana, z osoby na osobę.  Mając świadomość tego jak ważne jest zachowanie w branży biznesowej, musimy baczniej zwracać uwagę na to jak inni nas odbierają.

Biznes to tak naprawdę tworzenie relacji oraz własnej sieci kontaktów. Choć w większości mamy świadomość tego jak powinniśmy się zachować w danej sytuacji, oraz znamy podstawowe zasady savoir vivre, to często popełniamy głupie wpadki, które znajdują odzwierciedlenie w naszych późniejszych relacjach.

Na spotkaniach biznesowych czy konferencjach, musimy pamiętać, że powinniśmy kierować się zasadą precedencji. Zasada ta, mówi, że wiek czy płeć mają mniejsze znaczenie niżeli pozycja społeczna czy zajmowane stanowisko. Wzorce kulturowe nakazują nam okazać szczególny szacunek kobietom oraz osobom starszym. Kierujemy się nimi owszem, ale w etykiecie towarzyskiej, nie biznesowej. Wysokość rangi określa nam kto ma pierwszeństwo i specjalne przywileje.

W każdym kraju obowiązują inne wzorce kulturowe, dlatego warto przed wyjazdem biznesowym dowiedzieć się nico więcej na temat panujących w danym miejscu zasad etyki. Musimy wiedzieć, że jako goście jesteśmy zobowiązani dostosować się do zasad i norm panujących w danej kulturze.

W nawiązywaniu relacji ważne jest by być otwartym.

Ma to duży wpływ na to jak będziesz postrzegany przez innych. Umiejętności komunikacyjne kształcą profesjonalny i wiarygodny wizerunek nasz czy naszej firmy. To jedna z najbardziej kluczowych zasad w nawiązywaniu owocnej i długofalowej współpracy. Otwartość, szczerość i umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji owocuje relacjami zarówno osobistymi jak i biznesowymi.

Budowanie więzi i relacji interpersonalnych, to niezwykle istotny element w świecie biznesu. Choć to wszystko brzmi banalnie i wydaje się oczywiste, to często zapominamy o podstawowych zasadach. By mieć pewność, że dobrze budujemy nasze relacje warto skorzystać z usług profesjonalnego coacha.