Aż 90% przedsiębiorstw zatrudniających w swoich firmach powyżej 9 osób organizuje dla woich pracowników szereg różnorodnych szkoleń.

Zdobywane przez pracowników umiejętności, to nie tylko doświadczenie zyskiwane podczas codziennych czynności wykonywanych w pracy, ale również teoretyczna wiedza zdobywana na różnorodnych kursach i szkoleniach. Istnieją tradycyjne, powszechnie znane i sprawdzone metody prowadzenia szkoleń. Są to między innymi:

1) Wykład

Najpopularniejsza metoda szkoleniowa polegająca na przekazie ustnym. Stosujemy ją, kiedy celem naszego szkolenia jest przedstawienie i przybliżenie uczestnikom zupełnie nowych informacji, które są kluczowym, merytorycznym podłożem naszych dalszych, zaplanowanych działań.

2) Pokaz

Metoda polegająca na pokazaniu przez prowadzącego, praktycznego rozwiązania danego zagadnienia, opracowania go i przedstawieniu uczestnikom.

3) Historie i analogie

W tym wypadku, prowadzący szkolenia dostosowuje anegdoty i historie do tematyki szkolenia, które mają zainteresować uczestników, zmienić ich sposób myślenia i zmotywować do działania

4) Case study

Metoda polega na rozwiązywaniu konkretnego problemu czy sytuacji stworzonej na potrzeby poznania nowej teorii. Często przybiera również formę gry planistycznej, polegającej na pracy nad sekwencyjnymi rozwiązaniami danej sytuacji.
Metoda polegająca na rozwiązywaniu danego problemu lub sytuacji, stworzonej przez prowadzącego na potrzeby poznania nowych zagadnień czy teorii. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów uczenia poprzez doświadczenie.

5) Gry szkoleniowe

Metoda wykorzystująca specjalnie przygotowany gry, ma na celu nakierowania na konkretne działania. Ta forma pozwala uczestnikom poczuć się swobodnie, ale tak naprawdę pozwala im na samodzielne odkrywanie schematów odpowiednich działań.

Jednakże powstały nowe, ciekawe i innowacyjne metody prowadzenia szkoleń.

Jedną z nich jest ‘B-learning’ czyli Blended-learning. To szkolenie mieszane – łączące w sobie techniki tradycyjne i elementy e-learningu. Ta metoda zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Łatwy dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwość kontaktu ze szkoleniowcem odpowiada potrzebom większości pracowników.

Drugą innowacyjną metodą zdobywającą uznanie na polskim rynku to Webcast. W praktyce ta technika sprowadza się do wideotransmisji połączonej z dyskusją bądź możliwością komentowania czy głosowania.