Udane szkolenie nie zależy jedynie od profesjonalnej kadry i dobrze wyposażonej sali szkoleniowej. Bardzo dużą, jeśli nie największą uwagę powinno powinno przywiązywać się do materiałów dydaktycznych, z których uczestnicy będą mogli korzystać zarówno w trakcie wydarzenia jak i po zakończeniu szkolenia. Obowiązek przygotowania takich materiałów, spoczywa oczywiście na organizatorach eventu.

Komplet materiałów szkoleniowych powinni opracować sami, a następnie bezzwrotnie rozdać uczestnikom szkolenia.

Aby przygotować odpowiednie materiały, zgodne z wymaganiami naszego szkolenia, trzeba na początku określić ich podstawowe funkcje.

1) wspomaganie pracy organizatora wydarzenia
2) pomoc w procesie uczelnia się uczestników szkolenia
3) uporządkowanie i utrwalanie uczestnikom wiedzy zdobywanej na szkoleniu
4) utrwalanie relacji „mówca – uczestnik”
5) wizualizacja treści w postaci elementów graficznych, przedmiotów, wykresów

Kiedy w ten sposób usystematyzujemy sobie cechy i funkcje materiałów dydaktycznych, należy zastanowić się nad następnym krokiem jakim jest ich tworzenie. To bez dwóch zda, najbardziej pracochłonny proces, ale finalnie świadczący o poziomie i jakości naszej pracy, jak i całej organizacji szkolenia. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby przygotowane przez nas materiały były zgodne z celami przeprowadzanego szkolenia. Warto się również nad formą/strukturą pomocy dydaktycznych: czy będą to broszury, wykresy, notesy, czy nawet zabawki pozwalające zwizualizować treść szkolenia.

Materiały możemy również podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich są materiały szkoleniowe „ze względu na uczestnika”, czyli materiały dla prowadzącego szkolenie, dla uczestników wydarzenia czy materiały samokształceniowe. Z kolei druga to materiały „ze względu na czas ich wykorzystania. Są to materiały ‘przed szkoleniowe’ czyli np. case study, które jest przekazywane uczestnikom przed szkoleniem aby się mogli się z nim zapoznać. Są to również materiały ‘wewnątrz szkoleniowe’, czyli wszystko z czego korzystamy podczas wydarzenia oraz ‘po szkoleniowe’, takie z którymi uczestnicy mogą się zapoznać już nawet długo po zakończeniu szkolenia, aby zweryfikować i utrwalić zdobytą wiedzę.
Na koniec warto pamiętać, iż wszystkie materiały szkoleniowe powinny odpowiadać nam oraz uczestnikom. Należy zadbać o to, aby nie wystąpiły takie rzeczy jak niewyraźny druk, luźne kartki czy ręczne dopiski do wydrukowanych materiałów. Pamiętajmy, że jest to świadectwo naszej pracy i profesjonalnego podejścia do szkolenia oraz są wizytówką naszej firmy.

Zapraszamy do kontaktu z naszą ekipą i-View Warsaw w sprawie przygotowania  potrzebnych dla Państwa materiałów szkoleniowych.