Nikt z nas nie lubi marnowania cennego czasu, przede wszystkim jeśli prowadzi się biznes. Dobrze zaplanowane spotkanie biznesowe, jest jednym ze sposobów jak tego uniknąć. Najlepiej rozpisać sobie plan, podłóg tych paru kroków;

Określ cel.

Zarówno Ty jak i Twoi pracownicy powinni wiedzieć, na temat czego jest organizowane spotkanie. Również co chcecie ustalić i jakie decyzje podjąć. Jest to jeden z warunków efektywnego wykorzystania czasu.

Stwórz agendę.

Tworząc szczegółowy program spotkania, wyszczególniając każdą kwestię ważną do omówienie. Ewentualnie cele czy też kroki które chciałbyś uczynić w danym kierunku. Pomoże Ci to ustalić nie tylko porządek spotkania, ale zarówno których pracowników będziesz potrzebował. Pomoże również szacunkowo określić ile czasu zajmie wam przejście przez wszystkie punkty.

Udostępnij agendę.

Przesłanie szczegółowo opracowanego planu osobą które zjawią się na spotkaniu, jest świetnym posunięciem. Nie tylko da możliwość pracownikom, czy wspólnikom przygotowania się do spotkanie. Pozwoli uniknąć również wymijających odpowiedzi, na kwestie dla Ciebie istotne.

Konsekwentnie trzymaj się ułożonego planu.

Jeśli nie przejmiesz inicjatywy na spotkaniu, trzymając się ułożonego przez siebie planu i kwestii do omówienie, dużą przestrzeń spotkania zostawisz osobą, których wizja celów i kwestii istotnych może się różnić od Twojej. By tego uniknąć, za każdym razem kiedy dyskusja zejdzie z wytycznego przez Ciebie szlaku, stanowczo wróć do agendy, przypominając omawianą kwestię spotkania.

Skonsultuj z współrozmówcami wnioski spotkania.

Bardzo istotną kwestią jest aby każdy wniosek podsumować i potwierdzić z przedmówcą. Ponieważ mimo nieskazitelnego skupiania, czasami jedna rzecz przez nas wymawiana, w rozumieniu drugiego człowieka ma zupełnie inny sens. By uniknąć rozczarowania, czy niedomówień, lepiej raz jeszcze głośno omówić i potwierdzić każdy ustalony wniosek, cel, czy zaplanowane działanie.

Wnioski, konkluzje, czy zadania do wykonania, warto spisać na kartce, warto również ustalić deadline, w którym dane kroki powinny być uczynione. Narzuca to sprawie nieco poważniejszej formy, oraz nadaje formalnego statusu.