Uczestnicy szkoleń nie chcą już prostych rozwiązań, gotowych wskazówek, a raczej dyskusji.

Ludzie potrzebują uczestniczyć, chcą mieć wkład w to, co dzieje się w formule rozwojowej – chcą wyjść ze spotkania edukacyjnego z odpowiedzią na pytanie, z którym przyszli.

Doświadczeni szkoleniowcy, z jednej strony widzą ogromną potrzebę pracy na postawach. Z drugiej, ciągle dostrzegają konieczność uczenia ludzi nowych umiejętności. Trudno mówić tu o jakimś nowym trendzie. Od wielu lat obie te potrzeby były widoczne i komunikowane. Jednak dopiero od niedawna formy rozwojowe, umożliwiające pracę na postawach realizowane są w praktyce.

W dzisiejszym, żyjącym z zawrotnym tempie świecie, zwraca się uwagę na to, aby i działania rozwojowe były, szybkie, krótkie i przy tym efektywne. Niezwykle trudno to osiągnąć za pomocą jednodniowego warsztatu. Warto na początku rozmowy wyjaśnić, że szkolenie i warsztat to nie to samo.

Szkolenie oznacza z góry przygotowany program z określonym zakresem wiedzy, z możliwością przećwiczenia pewnych elementów.

Uczestnicy przychodzą na szkolenie, wiedząc, jaki zakres wiedzy zostanie przekazany. W przypadku warsztatu od początku wiadomo, jaki jest cel spotkania i dlaczego jest on istotny, ale nie ma szczegółowego programu. Przygotowuje się jedynie pewien trzon merytoryczny warsztatu, planując przy tym odpowiednie narzędzia i sposoby działania, ale o rezultacie decydują uczestnicy wraz z prowadzącym, w toku wspólnej pracy.

Przy pomocy szkolenia można wyposażyć ludzi w większą wiedzę. Dać im możliwość przećwiczenia niektórych umiejętności, ale trudno przewidzieć, co później z tym zrobią. Natomiast, jeśli mówimy o pracy na postawach obecnie, to z radością obserwuję, że stało się jasne. Z perspektywy rynku, uczestników warsztatów, jak i tych, którzy te usługi zamawiają.  Mianowicie, potrzebna jest inna formuła pracy, oparta na procesie grupowym. To wymaga nieco innego przygotowania trenerów do pracy i nie jest mechanicznym odtworzeniem programu, tylko pracą na żywych procesach, które dzieją się w trakcie warsztatu.