1 i 2 lipca w naszej Sali konferencyjnej w centrum Warszawy odbyła się „Gender Gaps Conference” . Została zorganizowana między innymi przez :

  • GRAPE-Group for Research in APplied Economics – Grupa Badań Ekonomii Stosowanej,
  • Instytut Badań Strukturalnych (IBS)
  • Uniwersytet Warszawski.

Konferencje otworzyła Roberta Gatti z Banku Światowego. Wykłady gościnne wygłosiły Jill Rubery (University of Manchester) oraz Nuria Rodrigues-Planas (City University New York).

Na dwudniowy program konferencji złożyło się łącznie 12 prezentacji oraz 10 sesji posterowych. Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z równością płci w edukacji i na rynku pracy w oparciu o szereg nowatorskich badań pokazanych często po raz pierwszy podczas „Gender Gaps Conference”. Prezentowane wyniki dotyczyły równości w dostępie do edukacji i późniejszych wynikach kształcenia, różnic w postawach społecznych kobiet i mężczyzn (m.in. takich jak skłonność do konkurowania i skłonność do podejmowania ryzyka). Za bezsprzecznie istotne uczestnicy uznali próby ujęcia i skwantyfikowania roli norm społecznych i instytucji w determinowaniu równości między kobietami i mężczyznami (bądź jej braku). W uznaniu ciekawych wyników młodych naukowców przyznano nagrody za wybrane prace, które wręczyła profesor Irena Kotowska.

Konferencja.

W konferencji udział wzięło ponad 30 osób z USA, Chin, Tajwanu, Kolumbii, Gruzji, Indii oraz krajów Europejskich (Dania, Niemcy, Czechy, Francja, Irlandia). Zespół i-view Meetings przez dwa dni gościł uczestników „Gender Gaps Conference”. Zapewnili gościom wszystko czego potrzebowali – „klimat sali konferencyjnej, wysokie sufity, ogromna kreatywna przestrzeń i niebywale gościnna obsługa wywarły bardzo korzystne wrażenie na naszych gościach” – potwierdzają organizatorki, dr Iga Magda (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i IBS) oraz dr hab. Joanna Tyrowicz (Uniwersytet Warszawski oraz GRAPE). „Infrastruktura i-view Meetings przy ul. Mazowieckiej 9 była doskonała lokalizacyjnie dla uczestników i sprzyjała tak przyjaznym jak i gorącym dyskusjom merytorycznym w samej Sali konferencyjnej jak i przy kawie” – podsumowują.

Sala i-view Meeting zaprasza wszystkich na zorganizowanie konferencji, szkolenia czy warsztatów w sali, która z nowoczesnym designem połączyła klimat powojennej kamienicy.