Współczesne środowiska pracy często są źródłem dyskomfortu. Nowy trendskoncentrowany na dobrostanie pracowników może to zmienić.

Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, stres, niepewność zatrudnienia, nadgodziny. Współczesne modele pracy rzadko sprzyjają dobremu samopoczuciu. Kultura organizacyjna czy aranżacja przestrzeni biurowych także często nie bierze pod uwagę niektórych uwarunkowanych biologicznie potrzeb człowieka.

Warto zwrócić uwagę, że troska o dobrostan pracowników nie może ograniczać się wyłącznie do prób wyeliminowania z ich otoczenia czynników stresogennych oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób. Powinna także koncentrować się na poprawie jakości środowiska, w którym pracownicy przebywają. Takie podejście sprawia, że pracownicy mogą poczuć się lepiej zarówno w wymiarze emocjonalnym, jak i fizycznym, przez co lepiej koncentrują się na swoich zadaniach i skuteczniej współpracują z innymi członkami swoich zespołów.

Zachowanie dobrego samopoczucia nie tylko wpływa na zadowolenie odczuwane przez pracownika, ale także na efektywność jego pracy.

Z tego właśnie powodu dbanie o nie powinno być jednym z najważniejszych zadań każdego przedsiębiorcy, który chce poprawić jakość funkcjonowania swojej firmy.

Doskonałą metodą są benefity pracownicze dotyczące różnych dziedzin życia codziennego. Rola różnego typu świadczeń pozapłacowych w budowaniu dobrej pozycji firmy jest naprawdę ogromna. Oprócz funkcji motywacyjnej jaką pełnią, są także skutecznym sposobem na wzmocnienie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym pracowników. To z kolei przekłada się na odczuwane przez nich dobre samopoczucie sprzyjające osiąganiu lepszych wyników na polu zawodowym.

Motywatory w pracy mogą przybierać różne formy. Ważne jednak, by były one odpowiedzią na realne potrzeby pracownika. Nagroda dla pracownika, który osiąga dobre wyniki, również powinna podlegać tej zasadzie. Jej wybór nie jest łatwy, biorąc pod uwagę różnorodność zatrudnionych osób i ich oczekiwań. Dlatego warto korzystać z uniwersalnych narzędzi nagradzania, takich jak na przykład Kupony i Karty Podarunkowe.